Politica de confidențialitate

I. Informații generale

Conform cerințelor Regulamentului General pentru Protecția Datelor (GDPR – General Dată Protection Regulation (EU) 2016/679 pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, nec-instruments.ro are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați.

Site-ul nec-instrument.ro este operat de societatea NEW EUROPE CONSULTING S.R.L., cu sediul comercial (punct de lucru) în Bld. Camil Ressu, nr. 57, ap 41., sector 3, Bucuresti, înscrisă în Registrul Comerțului cu numărul J40/1857/2007, CUI: 20892540.

     nec-instruments.ro este un operator al datelor cu caracter personal pe care dvs. (persoană vizată) ni le transmiteți. Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet, nec-instruments.ro.

ÎI. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

     Dacă sunteți vizitator al nec-instruments.ro, NEC Instruments va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării nec-instruments.ro, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul formularului pentru  contact, întrebări sau reclamații, în măsura în care îl completați.

III. Scopurile și temeiurile de prelucrării

Dacă sunteți vizitator al nec-instruments.ro, NEC Instruments prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

  • pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță  (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele și serviciile oferite de NEC Instruments, prin nec-instruments.ro.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

  • pentru rezolvarea plângerilor, reclamațiilor și pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăți experiența dumneavoastră oferită pe nec-instruments.ro.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al NEC Instruments de a asigura funcționarea corectă a nec-instruments.ro, precum și pentru a îmbunătăți permanent experiența vizitatorilor nec-instruments.ro, inclusiv prin soluționarea diferitelor întrebări sau reclamații.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele

principiu, NEC Instruments va prelucra datele dumneavoastră  cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, NEC Instruments va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de NEC Instruments pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, NEC Instruments poate dezvălui datele dumneavoastră către Parteneri, către societățile afiliate NEC Instruments, către terțe persoane sau entități care sprijină NEC Instruments în oferirea de servicii prin nec-instruments.ro, ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

  • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea nec-instruments.ro și a serviciilor derulate prin intermediul ei;
  • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
  • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.
 

VI. Drepturile de care beneficiați

În legătură cu această prelucrare de date, aveți dreptul de a solicită accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, dreptul de vă opune prelucrării în limitele și condițiile prevăzute de lege. De asemenea, dacă alegeți să oferiți consimțământul dumneavoastră, aveți dreptul să-l retrageți în orice moment, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de NEC Instruments pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia. În plus, aveți dreptul de a depune plângeri la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.